Tuyển gấp

Tuyển gấp Máy 2 hạng 1 cho tàu Đông lạnh


Công ty CP Quốc tế Sumaser cần tuyển 01 Máy 2 quản lý hạng 1 cho tàu có các thông tin cơ bản như sau:

* Thông tin cơ bản:

- Trọng tải tàu: 6.049 GT
- Năm đóng: 1979
- Tuyến hoạt động: ASIA
- Dự kiến nhập tàu: Ngay khi có người
- Lương: 3100 usd / 1 tháng
               
*Ngày đăng tuyển: 21/12/2017

* Yêu cầu chung:

- Đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của luật hiện hành.
- Toàn bộ giấy tờ phải còn hạn trên 1 năm.
- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên với cùng chức danh ứng tuyển.
- Anh văn đủ làm việc trên tàu có thuyền viên nước ngoài.

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng liên lạc về phòng thuyền viên của Công ty 

Chúng tôi rất mong được đón tiếp các ứng viên tại Văn phòng Công ty.

Vậy trân trọng thông báo,
 

==============================================================
SUMASER INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY  - SUMASER.JSC 

Address: 5th Fl, No. 5A Vo Thi Sau Str.- Ngo Quyen Dist. - Hai Phong City - Viet Nam.
Tel +84.225.3686895 Fax: +84.225.3686897
Email: Sumaser@sumaser.vn  
Website: http://www.sumaser.vn