5A Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904.110.555 manpower@sumaser.vn
TUYỂN FULL THUYỀN BỘ NHẬP TÀU 05/01/2023
TUYỂN FULL THUYỀN BỘ NHẬP TÀU 05/01/2023
Ngày 06/12/2022 Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sumaser - DHT tuyển FULL THUYỀN BỘ  cho tàu hàng 3,1 vạn tấn với mức lương hấp dẫn : 

Xem thêm

Tàu hàng 1,2 vạn tấn  cần bổ sung gấp thuyền viên nhập tàu ngày 20/12/2022 tại Việt Nam.
Tàu hàng 1,2 vạn tấn cần bổ sung gấp thuyền viên nhập tàu ngày 20/12/2022 tại Việt Nam.
Ngày 05/12/2022 Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sumaser - DHT tuyển gấp các chức danh "CAPT, C/O, 2/O, E/E, BOSUN, FITTER " với mức lương như sau : 

Xem thêm

Tàu hàng 1,1 vạn tấn đóng năm 2010 cần bổ sung gấp thuyền viên nhập tàu ngày 01/10/2022 tại Hàn Quốc.
Tàu hàng 1,1 vạn tấn đóng năm 2010 cần bổ sung gấp thuyền viên nhập tàu ngày 01/10/2022 tại Hàn Quốc.
Ngày 15/09/2022 Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sumaser - DHT tuyển gấp các chức danh "3/O,Capenter, 2OLR, 2AB " với mức lương như sau : 

Xem thêm

Tàu hàng 3,4 vạn tấn đóng năm 2015 cần bổ sung gấp thuyền viên nhập tàu ngày 09/09/2022 tại Hàn Quốc.
Tàu hàng 3,4 vạn tấn đóng năm 2015 cần bổ sung gấp thuyền viên nhập tàu ngày 09/09/2022 tại Hàn Quốc.
Ngày 07/09/2022 Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Sumaser - DHT tuyển gấp các chức danh " 2/O, 4/E, Capenter, OLR No.1, OLR, AB " với mức lương như sau : 

Xem thêm

Tuyển gấp thuyền viên cho tàu hàng 8000 tấn đóng năm 2021 nhập tàu ngày 30/08/2022
Tuyển gấp thuyền viên cho tàu hàng 8000 tấn đóng năm 2021 nhập tàu ngày 30/08/2022
Ngày 25/08/2022 Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Sumaser - DHT tuyển gấp thuyền viên cho tàu hàng 8000 tấn với mức lương như sau :

Xem thêm

Tuyển gấp thuyền viên cho tàu hàng 3 vạn 2 nhập tàu đầu tháng 8
Tuyển gấp thuyền viên cho tàu hàng 3 vạn 2 nhập tàu đầu tháng 8
Ngày 04/08/2022 Tuyển dụng

Công ty Cổ phầ n Sumaser - DHT tuyển gấp thuyền viên cho tàu hàng 3,2 vạn tấn với mức lương như sau :

Xem thêm

Gọi điện: 0904.110.555
SMS: 0904.110.555 Chat Zalo Chat Messenger