5A Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904.110.555 manpower@sumaser.vn
Tàu hàng 4 ngàn 500 tấn đóng năm 2007 cần nhiều chức danh:
Tàu hàng 4 ngàn 500 tấn đóng năm 2007 cần nhiều chức danh:
Ngày 11/10/2021 Tuyển dụng

Công ty cổ phần SUMASER - DHT cần tuyển gấp Đại phó, Phó 3, Máy 4, 2AB và 2 Oiler thay thế cho thuyền viên Công ty hoàn thành hợp đồng. Tàu hàng 4,5...

Xem thêm

Tàu hàng 6 ngàn 2 đóng năm 2009 cần nhiều chức danh:
Tàu hàng 6 ngàn 2 đóng năm 2009 cần nhiều chức danh:
Ngày 11/10/2021 Tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn SUMASER - DHT cần tuyển gấp Máy trưởng, Đại phó, Phó 2, Phó 3, Máy 2, Máy 3, Máy 4, 3AB và 2 Oiler cho tàu hàng 6,2 ngàn tấn...

Xem thêm

Tuyển thuyền viên cho tàu hàng 2,4 vạn nhập tàu tại Hải phòng ngày 20/10/2021
Tuyển thuyền viên cho tàu hàng 2,4 vạn nhập tàu tại Hải phòng ngày 20/10/2021
Ngày 11/10/2021 Tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn SUMASER - DHT cần tuyển gấp Đại phó, Phó 2, Phó 3, Máy 2, Máy 3, Máy 4, Sỹ quan điện, Bosun, Fitter, 3AB và 2 Oiler OSD, OSE cho tàu...

Xem thêm

Tuyển thuyền viên cho hàng 1,2 vạn nhập tàu tại Hải phòng ngày 30/09/2021
Tuyển thuyền viên cho hàng 1,2 vạn nhập tàu tại Hải phòng ngày 30/09/2021
Ngày 11/10/2021 Tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn SUMASER - DHT cần tuyển gấp Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Bosun, Fitter, 3AB và 2 Oiler cho tàu hàng bách hoá 1,2 vạn đóng năm 2009 với...

Xem thêm

Tuyển thuyền viên cho container 1206 teu (1,9 vạn tấn) , nhập tàu tại Hải phòng ngày 06/10/2021
Tuyển thuyền viên cho container 1206 teu (1,9 vạn tấn) , nhập tàu tại Hải phòng ngày 06/10/2021
Ngày 11/10/2021 Tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn SUMASER - DHT cần tuyển gấp Capt., Máy trưởng, Đại phó, Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Sỹ quan điện, Bosun, AB và Oiler cho tàu...

Xem thêm

Tuyển gấp Phó 2 nhập cùng 18 thuyền viên Việt Nam tại Hải phòng.
Tuyển gấp Phó 2 nhập cùng 18 thuyền viên Việt Nam tại Hải phòng.
Ngày 11/10/2021 Tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn SUMASER - DHT cần tuyển thêm phó 2 nhập tàu cùng 18 thuyền viên cho tàu hàng 5.2 vạn tấn đóng năm 2004 do công ty quản lý với...

Xem thêm

Gọi điện: 0904.110.555
SMS: 0904.110.555 Chat Zalo Chat Messenger